Participants

CategoryNameGenderCityState
10K thru Sept. 15Eudy YvetteMaleGibsontonFl
10K thru Sept. 15Kralovich MargaretFemaleDunedinFl
10K thru Sept. 15Nelson JanetFemaleTampaFl
5K thru Sept. 15Rhee TommyMaleTampaFl
5K thru Sept. 15Spicer DianeFemaleTampaFl